Home arrow Themen arrow CIA
CIA
Informationen zum CIA-Examen.

Prüfung zum CIA
Prüfungsteile, Inhalte und Umfang.
Letzte Aktualisierung ( Freitag, 31. Januar 2014 )
 
Lesehinweise CIA-Examen

Aktuelle Literaturhinweise für das CIA-Examen.

Letzte Aktualisierung ( Freitag, 31. Januar 2014 )
 
Übungsfragen CIA-Examen
Musterfragen, Übungsfragen, CBT und Glossar.
Letzte Aktualisierung ( Freitag, 31. Januar 2014 )
 
CIA Exam Prep Materials (EN)

Currently available resources to prepare for the CIA exam.

Letzte Aktualisierung ( Freitag, 31. Januar 2014 )
 
CIA Exam Prep Questions (EN)
Where to get sample and exam prep questions, CBT computer based training tools and a glossary.
Letzte Aktualisierung ( Freitag, 31. Januar 2014 )